W przededniu obchodów 30. rocznicy wyborów parlamentarnych z dnia 4 czerwca 1989 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach obyła się wspólna, uroczysta sesja rady miejskiej i rady powiatu pabianickiego. W gronie zaproszonych gości był szef pabianickiej policji mł. insp. Tomasz Szwed.

Radni przyjęli stanowisko w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy wyborów parlamentarnych z dnia 4 czerwca 1989 roku. Oto jego treść: ,,Dążenia Polaków po II wojnie światowej do wolności zostały okupione wieloma ofiarami m. in. zrywów 1956 i 1970 roku. Wiara na lepsze jutro pojawiła się w latach 1980 – 81 w czasie tworzenia „Solidarności”. Niestety te nadzieje zgniotła ciemna noc stanu wojennego. Jednak w umysłach i sercach polskich obywateli pragnienie wolności trwało nadal i czekało na sprzyjający czas, by zamienić się w rzeczywistość. W dniu 4 czerwca 1989 roku w rezultacie ustaleń podjętych przy Okrągłym Stole, odbyły się pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego Senatu. Parlament w skład którego weszli kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” wyzwolił w społeczeństwie nadzieję na budowę demokratycznego ładu w suwerennym państwie. Miliony Polaków przy pomocy kartki wyborczej zapoczątkowało głębokie przemiany ustrojowe w Polsce, a następnie w innych krajach bloku radzieckiego, przyczyniając się w kolejnych latach do poszerzenia Unii Europejskiej i NATO. Bez tego zwycięstwa nie byłoby dzisiaj Zjednoczonej Europy. Rada składa hołd wszystkim, którzy dzięki podziwu godnej postawie obywatelskiej doprowadzili do zwycięstwa pokojowej rewolucji 1989 roku. Rada docenia także rolę i pomoc Papieża Jana Pawła II i Kościoła Katolickiego w procesie demokratycznych zmian ustrojowych w Polsce. Rozwaga oraz gotowość stron zawartego porozumienia do kompromisu sprawiły, że możemy dzisiaj samodzielnie decydować o swojej przyszłości. XXX rocznica doniosłego wydarzenia pozostaje wciąż inspirującym przykładem obywatelskiego zaangażowania.

Zebrani goście wysłuchali także wystąpień okolicznościowych Janusza Tomaszewskiego, wiceprezesa Rady Ministrów w latach 1997-1999 oraz Grzegorza Krzyżanowskiego, pierwszego przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach. Pierwszy z nich mówił między innymi o początkach ruchu związkowego w Pabianicach, zaangażowaniu w pierwsze częściowo wolne wybory. – Nie byłoby wolnych wyborów, gdyby nie pewne rzeczy, które wydarzyły się w naszej historii. Myślę, że warto odnieść się do tego co było w kraju, aby spojrzeć do tego co było w Pabianicach, w naszym regionie. To co działo się w Polsce, to była wielka demokratyczna rewolucja, bez krwi i wystrzałów, chociaż początki były tragiczne. Ale my też w Pabianicach dokładaliśmy ziarnko do tych wszystkich zmian, które wtedy następowały. (…) Wydaje mi się, patrząc na nasze dzieci, wnuki, na ten kraj, że warto było – mówił Janusz Tomaszewski. Natomiast Grzegorz Krzyżanowski w swoim wystąpieniu przybliżył przygotowania do pierwszych wyborów samorządowych oraz początki pracy w Radzie Miejskiej.   

Podczas uroczystej sesji, Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Pabianicach otrzymały Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia. Odznaczenia wręczyła Jolanta Chełmińska, prezes łódzkiego oddziału okręgowego PCK.