Termin płatności do 31 maja 2019 r.

Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy:

na konto bankowe urzędu nr:

31 1560 0013 2473 5210 8000 0003

bądź osobiście w kasie UM w Pabianicach ul. Zamkowa 16 I piętro.


Autor: Magdalena Sak